O GENETICI I BIOINŽINJERINGU (GBE)

Genetika i bioinžinjering uključuju primjenu inžinjerskih principa općenito, kao i razumijevanje funkcije i strukture živih organizama na molekularnom nivou. Primarna uloga ove tehnologije se zasniva na dizajniranju i razvijanju novih uređaja, proizvodnji novih biomaterijala, umjetnih tkiva i organa, kao i na razvoju i proizvodnji lijekova.

Program za genetiku i bioinžinjering priprema studente da najprije shvate a zatim istraže biološke procese na ćelijskom nivou, zatim da to znanje povežu sa različitim oblastima vezanim za inžinjering, i da na kraju implementiraju rješenja u industriji i tehnologiji.

Genetika i bioinžinjering se mogu široko primjenjivati i koriste se u biomedicini, biotehnologiji, kao i u drugim povezanim oblastima. Bioinžinjeri su prvenstveno usmjereni na primjenu metoda i tehnika u oblasti inžinjeringa i na probleme u biologiji i medicini.

Tokom svog studija, studenti stiču praktično iskustvo u radu u laboratoriji i svaki student tokom svog četvorogodišnjeg školovanja obavlja praksu. Praktičan rad se obično povezuje sa projektima koji su u toku na IUS-u i/ili se izvode u drugim ustanovama i kompanijama s kojim je IUS potpisao sporazum o saradnji. 

Mogućnosti za zapošljavanje

Osobe koje su diplomirale imaju veliki izbor poslova koje mogu tražiti ovisno o individualnim interesima. Među nekim opcijama su: nastavak akademske karijere; ili karijere u različitim industrijskim oblastima (farmaceutskoj, biotehnološkoj, poljoprivrednoj i slično); zatim, karijera u oblasti naučno-istraživačkog rada u biomedicini, bilo na kliničkom ili forenzičkom polju; kao i zapošljavanje u različitim vladinim i nevladinim institucijama na nacionalnom i internacionalnom nivou.