O GBE

Program za studije genetike i bioinženjeringa na IUS-u je usmjeren na razvijanje integrirane naučne perspektive koja sadrži osnove molekularne biologije, biohemije, genetike i ćelijske biologije, a sve su izgrađene na solidnoj osnovi matematike, fizike i hemije. Kursevi o eksploataciji bioloških sistema za razvoj novih tehnologija i industrijskih aplikacija odražavaju biotehnološku dimenziju programa. Dimenzija bioinžinjeringa zasniva se na razumevanju inženjerskih koncepata i tehnika.


Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria

Bioinženjering, jedna od najmlađih inženjerskih disciplina, primjenjuje principe i alate tradicionalnih inžinjerskih principa,  koji se primjenjuju za rješavanje biomedicinskih problema. Bioinženjering je širok u svom spektru, sa svojim temeljima u svim inženjerskim naukama, kao i sa biomedicinskim naukama. U skladu sa jedinstvenim karakteristikama i zahtjevima bioinženjeringa, IUS je 2004. godine uspostavio Program Genetike i Bioinženjeringa.

Program Genetike i Bioinžinjering dodiplomskog studija na IUS-u su dizajnirani da ističu primjenu principa i metoda inženjerskih nauka za proučavanje biomedicinskih aplikacija i problema. Nastavni plan i program uključuje inženjersku osnovu sa naglaskom na primjene biohemijskih procesa. Četvorogodišnji program Genetike i Bioinžinjeringa priprema studente za karijere u novoj biotehnološkoj industriji ili poslovima koji se odnose na medicinsku ili farmaceutsku industriju, kao i na druge položaje u industriji, trgovini i obrazovanju; ili da nastave svoje akademsko obrazovanje.

Nastavni plan i program  je podeljen na četiri komponente. Najveća komponenta ćine bazične naučne disciplne koje dominiraju u prve dvije godine studija. Te discipline uključuju matematiku, fiziku, biologiju i hemiju, kroz biohemiju i računarsku tehnologiju. Komponente Bioinženjeringa počinju u drugom semestru druge godine; uključujući pristup korištenja inženjerske osnove za naučne  probleme koji proizlaze iz biomedicinskih nauka. Treća komponenta je stepen u kojem studenti dotiču  detalje u oblasti bioinžinjeringa. Ovo uključuje molekularnu biologiju, tehnike molekularne biologije, genetiku i srodne metode, strukturnu biologiju, mikrobiologiju i bioinformatiku. Četvrta komponenta obuhvata opštu biotehnologiju, genetiku i molekularnu biolosku edukaciju i besplatne izborne predmete koji unose  ravnotežu  tokom studentskog obrazovanja naših studenata.