Laboratorij 2 Laboratorija za strukturu ćelija


Laboratorija za ćelijsku kulturu namenjena je istraživanju našeg akademskog osoblja, zajedno sa magistarskim i doktorskim studentima. Laboratorija je podijeljena na laboratoriju za kulturu životinjskih ćelija i laboratoriju za kulturu biljnih ćelija. Ove laboratorije su vrlo sterilne prostorije opremljene UV lampama.